När det kommer till försäljning av varor och tjänster måste man enligt svensk lag använda sig av en så kallad kassaapparat för att registrera köpen. Det är helt enkelt en anpassad maskin som används för att räkna varornas pris och den fungerar även som förvaring för den dagliga likvida kassan. Apparaten som sådan är normalt sett synkad med ett mindre kassaskåp för att kunna ta emot pengar samt ge tillbaka växel vid köp. Nu för tiden har de flesta butiker ett modernt system med display och smidig lösning för avläsning. Funktionerna i övrigt är dessutom betydligt fler idag än förr.

kassalagen

Som handlare kan man välja att antingen köpa sin kassaapparat eller hyra den, så länge de är godkända och giltiga enligt skatteverkets krav. Väljer man att köpa sitt kassaregister begagnad går även det bra eftersom skatteverket tillåter överlåtelse av tidigare anmälda kassaregister genom att organisationsnumret ändras. De flesta nya modeller klarar av att göra denna ändring men det kan vara bra att känna till att det finns vissa apparater där tillverkaren spärrat ändringsfunktionen. Se därför till att checka detta med tillverkaren innan köper eller tar över kassaregistret. Via skatteverkets e-tjänst anmäler man sedan ändringen av innehavare och verksamhet av skatteregistret.

Informationen från kassaregistret måste överföras kontinuerligt till skatteverkets inbyggda kontrollenhet som i sin tur spar ner samma information i en krypterad databas. Man ska alltid vara noga med att ge kunden som köpt varan eller tjänsten ett kvitto på sitt köp, antingen manuellt eller elektroniskt via verksamhetens kassasystem.

Den svenska lagen för kassaregister utfärdades år 2007 och består av en rad bestämmelser och regler för hur man använder sig av apparaten samt hur kontrollen från skatteverket fungerar i praktiken. Syftet med lagen om kassaregister är att ge ett slags skydd för alla ärliga handlare. Det underlättar nämligen arbetet med att skydda marknaden mot oseriösa företagare som driver olagliga verksamheter.

Lagen är omfattande och gäller för alla näringsidkare som bedriver någon typ av försäljning av varor eller tjänster där de får betalt i kontanter (kontokort räknas som kontant betalning). Det finns dock visa undantag för verksamheter som årligen inte säljer lägre än fyra prisbasbelopp. Taxitrafik och försäljning som sker via varuautomater är också befriade från lagen om kassaregister samt. de handlare som bedriver sin försäljningsverksamhet på torg och marknader (exempelvis frukthandlare och blomsterhandlare etc.).