Den nya svenska lagen om kassaregister gick i laga kraft 2010 och i denna framgår vikten av att spara kvitton på all försäljning inom verksamheten. Det är A och O för handlare men även som konsument är det viktigt att ha kvar bevis för att ett köp har genomförts. När det kommer till handlaren och säljaren av varan eller tjänsten ska alla kvitton sparas i bokföringen som presenteras till den svenska skattemyndigheten. Syftet är helt enkelt att skattemyndigheten ska kunna ha möjligheten att kontrollera att varor och tjänster som sålts även redovisats. Alla sålda varor i en normalt omsatt verksamhet måste bokföras och näringsidkare är skyldiga att använda sig av ett certifierat kassaregister.

För att kunder ska kunna genomföra en process i form av öppet köp eller garanti är kvitton från köpstället eller säljaren ett enkelt bevis för köpets äkthet. Kvitton ska helst sparas i tre år då det gäller som bekräftelse för konsumentköp under hela denna perioden. Gäller köpet en vara eller tjänst med dyr prislapp gör man dessutom rätt i att ta kopior på kvittot, det kan vara allt från vitvaror till kanske en bilaffär. Om försäljaren inte kan ge kvitto på köpet kan man skriva ut den ursprungliga beställningen på varan eller tjänsten, men även kontoutdrag som visar tidpunkt och belopp fungerar som bevis för att köpet har utförts.

Ett kassaregister (kassaapparat) ska kunna skriva ut ett kvitto på försäljningen till kunden. Näringsidkande handlare får inte glömma att erbjuda ett formellt kassakvitto oavsett det handlar om kontant betalning eller med kontokort. Nu för tiden finns det en hel del olika sätt när det kommer till elektroniska betalningar, men dessa går att jämföra med traditionell kontokortsbetalning.

Det elektroniska kvittot kommer automatiskt från kassaregistret och kan exempelvis tas emot direkt i mobilen (smartphone). Men det ska alltid finnas ett möjligt kvitto i pappersformat, även om kunden föredrar den elektroniska varianten.

Uppgifter som måste finnas med på ett giltigt kvitto är följande:

  • Säljarens eller säljställets namn och adress
  • Organisationsnummer
  • Tiden för köptillfället samt. datum
  • Namnet på den köpta varan eller tjänsten samt. hur många av denna som köpts
  • Köpets totala belopp och varans eller tjänstens pris

• Momssats och beräknad summa ska alltid stå med i förhållande till köpbeloppet