En gemensam dröm för många är idag att ha ett eget företag och för de flesta förblir det bara just en dröm, men för andra så börjar resan kanske redan idag. Det finns en del saker som kan vara nyttiga att tänka över i planeringsfasen innan man sätter igång på riktigt med sitt egna företag.

Viktigt med affärsplan för finansiering

Tips startar företagNär man är i starten av planeringsfasen så är affärsplanen bra att börja med. Som oftast behöver man investerare när företaget ska komma igång och det finns få, om inte ingen, investerare som vill investera i en idé utan affärsplan. Vare sig det är banker, kunder eller privata investerare som är av intresse så kommer de alla kräva en uträknad affärsplan. Dessutom fungerar affärsplanen som en morot för framtiden, om man vet vart man ska och vilka mål man strävar efter så blir det enklare att hantera eventuella motgångar. Genom att arbeta igenom en konkret affärsplan så kommer man kanske till och med stöta på problem som då går att lösa innan man ens har kommit igång. De viktigaste punkterna att ha med i planen är vilka de planerade kunderna är, en budget för både kostnader och lönsamheten, en utförlig riskanalys och hur marknadsföringen ska se ut och gå till.

Lyckas med marknadsföringen

En bra marknadsföring kan ofta vara det som står mellan vinst och förlust, speciellt när det handlar om nya företag på marknaden. Det finns i de flesta fall redan rotade konkurrerande företag för samma marknad som man måste utmana på rätt sätt. Med rätt typ av marknadsföring av just den produkt eller tjänst som företaget säljer så kan man lyckas ta sig in på marknaden för att sedan låta företagets tjänster eller produkter tala för sig, i hopp om att klara det första kritiska året. Att använda sig av flera olika forum för sin marknadsföring är att föredra för att nå ut till en så bred klientel som möjligt. Så tänk på internet, tidningar, lokalreklam och så vidare. Om man lyckas med marknadsföringen och det man erbjuder håller måttet i längden så har man goda chanser att lyckas med sitt företag. Mer tips och inspiration om att driva eget företag kan ni finna i denna intervjun med en framgångsrik egenföretagare för ett mediaföretag. Att få sitt företag framgångsrikt händer sällan på en dag, därför måste man hålla med om att det är viktigt att tänka på att ”Det är resan som är målet.”