Ett giltigt kassaregister måste enligt svensk lag uppfylla kraven från skatteverket när det kommer till användning och kontroll. Lagen om kassaregister stadgades 2007 och sedan 2010 måste alla näringsidkare som tar betalt för sina varor och tjänster via kontanta medel använda certifierade kassaregister i sin verksamhet. En certifierad apparat innehåller skatteverkets kontrollenhet av antingen typ A, typ B eller typ C där skillnaderna är sättet de installeras och vilken enhet som har ansvar för att kvittot med kontrollkod kommer ut.

När det kommer till näringsidkare inom handel finns det dock även inom denna lag vissa undantag där bestämmelserna inte appliceras på grund av olika orsaker. Här nedan följer en sammanställning av de verksamheter som enligt svensk lag inte behöver följa skatteverkets bestämmelser och regler gällande kassaregister.

undantag för kassaregister

Liten omfattning

Näringsidkare som inte har någon frekvent eller betydande omfattning i intäkter eller verksamhet behöver inte registrera försäljningen i ett kassaregister. Lagen säger att det gäller ett årligt totalt försäljningsbelopp där man får betalt i kontanter på högst fyra prisbasbelopp (inkl. moms).

Inkomstskattelagen

Den svenska inkomstskattelagen reglerar vissa verksamheters beskattning så som statlig, kommunal, kyrklig och ideell verksamhet. Samma sak gäller för försäljning som går att likna vid ”hobbyverksamhet”, t.ex. när en skolklass samlar in pengar till en skolresa genom att sälja bullar, lotter eller annat.

Taxi

All typ av taxiverksamhet står som undantag för kassaregisterlagen, oavsett om det handlar om ett större taxibolag eller en enskild näringsidkare.

Försäljning på distans

Några exempel på verksamheter som ingår i denna kategori är postorderförsäljning, telefonförsäljning samt. onlineförsäljning. Det innebär med andra ord handel som sker på avstånd mellan beställaren/köparen och försäljaren/försäljningsstället.

Försäljning via automat i auto-service lokal

Den här punkten innefattar all typ av försäljning där man får betalt i kontanter genom en varuautomat av något slag. Det kan vara allt från solarium där man tar betalt via en installerad automat till produktmaskiner som säljer dryck och snacks.

Spel på automat

Det här undantaget styrs av den svenska lotterilagen och innefattar all typ av automatspel.

Undantag enligt skatteverkets föreskrifter SKVFS

När man talar om obemannad försäljning syftar man till att ett företag säljer sin produkt, vara eller tjänst via ett obemannat säljställe. Köparen ser sedan på egen hand till att betalningen blir utförd utan att någon från det säljande företaget kontrollerar detta.

Bingospel ska alltid ske enligt den svenska lotterilagen och med giltigt tillstånd, dessa är dock inte förpliktade med lagen om skatteregister. Undantag finns även för lotterier som sker utan tillstånd under detta år och nästa, det måste dock vara en typ av lotteri som utgör en del av torg- och marknadshandel. Ett exempel på den här typen av särskilda lotterier är chokladhjul eller pil- och bollkastning på marknadstivoli.

Har man ytterligare funderingar gällande lagen om skatteregister inom svensk handel kan man kontakta skatteverket för närmare uppgifter.